UWAGA – RODO!

UWAGA – RODO!

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

GABINET KOSMETYCZNY „PRESTIGE” OLGA POPRAWSKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO” informujemy, że:

1) administratorką Pani/Pana danych osobowych jest Olga Poprawska, właścicielka Gabinetu Kosmetycznego „Prestige” z siedzibą na ul. J. Dąbrowskiego 18G w Iławie.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem na podstawie art.6 ust1. pkt b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i sześć lat po jej ustaniu (zgodnie z art. 74, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 13-20);

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.